Hosting là gì? Tại sao phải đăng kí Hosting

Hosting là gì? Hosting (hay Web Hosting) là một dịch vụ lưu trữ để chứa dữ liệu (thư mục, tệp tin) và nội dung của một website để mọi người có thể truy cập thông qua internet. Vì thế Hosting sẽ…